TWÓJ PASAŻ FINANSOWY

KREDYTY MIESZKANIOWE, KONTA, KARTY KREDYTOWE


FINCES

Faktoring z finces

1 Pierwsza faktura do wartości 5 000 zł za 0 zł do 30 dni.*

1 Kolejna faktura tylko 4% za aż 44 dni finansowania!

1 Finansowanie liczone od wartości brutto faktury. Nie zatrzymujemy kwot VAT.

1 Przedłużanie finansowania zawsze w tej samej cenie 4% netto.

1 Wystarczy 6 miesięcy działalności na rynku.

1 Wypłata pieniędzy w 24 H w dni robocze.

Finces.pl prosto i bez formalności

Bezpłatna rejestracja konta	Wrzucasz fakturę Wypłacamy gotówkę w 24h**
Bezpłatna rejestracja konta Wrzucasz fakturę Wypłacamy gotówkę w 24h**
Wypłata liczona od
wartości brutto faktury
* Promocja 5000 zł za 0zł, przeznaczona jest dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które zawarły z AIQLABS sp. z o. o. Umowę Faktoringu z Prawem Regresu, oraz będą składać pierwszy wniosek o finansowanie faktury. (5000 zł) oznacza maksymalną kwotę brutto wskazaną na fakturze przedstawioną przez Klienta do finansowania w ramach niniejszej oferty. Regulamin - "Finansowanie na 30 dni za darmo" znajduje się na stronie organizatora www.finces.pl.

** Wypłata w 24h dotyczy dni roboczych.

AIQLABS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000551150 NIP: 5252607460 REGON: 360301004 Kapitał zakładowy w wysokości 300000 PLN. Udzielenie finansowania jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.